Privacy Statement SV Collection

Versie 1.0, aangepast op 24 mei 2018

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Met deze privacy statement laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de communicatie en onze service verbeteren.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van SV Collection. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. SV Collection respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SV Collection is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

SV Collection
Weg en Bos 28
2661 DH Bergschenhoek
+31 102112050
www.sv.nl
privacy@sv.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Collection verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in een databasesysteem op een beveiligde server. SV Collection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren:


Bedrijfsgegevens:


Persoonsgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Collection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen evenement
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor het afhandelen van een betaling

– SV Collection analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– SV Collection volgt surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– SV Collection verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Collection verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verwerkers zullen jouw gegevens alleen verwerken en nooit voor eigen doeleinden gebruiken. SV Collection blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende verwerkers: SuperOffice, Mailchimp, Microsoft Outlook.

Cookies die wij gebruiken

SV Collection gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SV Collection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

In ons cookiestatement lees je de uitgebreide informatie over de cookies die wij plaatsen en de manier waarop wij ze gebruiken sv.nl/cookiestatement

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Collection en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of uitnodiging
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sv.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SV Collection wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Collection neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@sv.nl

Projecten